Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Huidtherapie Doorn kan persoons- en medische gegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Huidtherapie Doorn, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Huidtherapie Doorn verstrekt.

Huidtherapie Doorn kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres
  • Uw medische gegevens

WAAROM HUIDTHERAPIE DOORN GEGEVENS NODIG HEEFT

Huidtherapie Doorn verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Huidtherapie Doorn uw persoons- en medische gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan, bestaande uit huidtherapeutische dienstverlening.

HOE LANG HUIDTHERAPIE DOORN GEGEVENS BEWAART

Huidtherapie Doorn bewaart uw persoons- en medische gegevens. Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren.

DELEN MET ANDEREN

Huidtherapie Doorn verstrekt uw persoons- en medische gegevens alle?e?n aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering en declaratie van huidtherapeutische zorg, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@huid.bootsystems.nl.

Huidtherapie Doorn zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Huidtherapie Doorn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uw pati├źntendossier wordt digitaal bewaard en is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Hardcopy documenten, zoals verwijsbrieven, zijn opgeslagen in afgesloten ruimte in een afgesloten kast.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Huidtherapie Doorn verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Huidtherapie Doorn op via info@huid.bootsystems.nl.

www.huidtherapie-doorn.nl een website van www.d-hosting.nl. D-hosting maakt dagelijks volledig versleutelde backups in geografish gescheiden datacenters.

Huidtherapie Doorn is als volgt te bereiken:

Contact persoon: C.H.P. Oosterveen
Postadres: Amersfoorsteweg 50, 3941 EN Doorn
Vestigingsadres: Amersfoortseweg 50, 3941 EN Doorn
Inschrijvingsnummer handelsregister KVK 66028329

Telefoon: 06 5395 9371
E-mailadres: info@huid.bootsystems.nl