Aanmeten therapeutisch elastische kousen

Therapeutische elastische kousen worden voorgeschreven en aanbevolen voor mensen met aandoeningen van het vaat- en lymfestelsel zoals oedeem, post-trombotisch syndroom, varicosis (met oedeemvorming), open been en lipoedeem. Therapeutische elastische kousen helpen om een vochtophoping (oedeem) te bestrijden of venen te ondersteunen om de doorstroming van het bloed te bevorderen. Door de druk van buitenaf wordt de stroomsnelheid naar het hart verhoogd en stuwing in de aders voorkomen. In samenhang met het activeren van spieren, verhinderen kousen zo de verdere ontwikkeling van vaataandoeningen. Therapeutische elastische kousen zijn bedoeld om gedurende lagere tijd te dragen. De kousen moeten regelmatig, dat wil zeggen, dagelijks gedragen worden om het gewenste resultaat te verkrijgen en behouden.